Tovar na sklade  |  Doprava zadarmo nad 40 €  |  30 dní na vrátenie tovaru

Informačná povinnosť

Informačná povinnosť výrobcu vyhradeného výrobku vo vzťahu ku konečným používateľom vyhradeného výrobku k § 27 ods. 4 písm. i) zákona č.79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmetom informačnej povinnosti výrobcu obalov je poskytnutie informácie konečným používateľom obalov o:

  1. dostupných systémoch odoberania zálohovaných obalov, zbere, o zhodnocovaní a recyklácii odpadov z obalov,
  2. ich úlohe, ktorou prispievajú k zhodnoteniu a recyklácii odpadov z obalov,
  3. význame označení na obaloch, ktoré sa na trhu vyskytujú. 

Informačná povinnosť podľa tohto paragrafu sa plní prostredníctvom návodu na použitie alebo osobným poskytnutím informácie v mieste predaja; ak ide o obaly a neobalové výrobky, tak sa môže urobiť aj poskytnutím informácií priamo na obale alebo na výrobku alebo na webovom sídle výrobcu obalov alebo neobalových výrobkov.